หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 องค์ประกอบ
 อำนาจและหน้าที่
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 บุคลากร
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 พรบ.มหาวิทยาลัย
 ปฏิทินประชุมสภา
 ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด
 มติการประชุม
 การจัดการความรู้ (KM)
 ภาพกิจกรรม
จดหมายข่าว
ข้อบังคับมูลนิธิ
 ติดต่อเรา
Visitor:

วัน พฤหัส ที่ 17 มิถุนายน 2564
Your IP is : 10.1.200.21


จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม 2562

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2562

   

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2562

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2562

   

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน 2561

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2561

   

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม 2561

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือน พฤศจิกายน 2560

   

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2560

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน 2560

   

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน สิงหาคม 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2559

   

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม 2559

   
   
   


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย  57100