พิธีเปิดอาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน12 ม.ค. 54

page 1 of 4 Next

DSC00344 DSC00348 DSC00362
DSC00363 DSC00364 DSC00365
DSC00384 DSC00385 DSC00414