พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561