พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560