พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559