พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

IMG_1581 IMG_1590 IMG_1591 IMG_1598 IMG_1700
IMG_1581.jpg IMG_1590.jpg IMG_1591.jpg IMG_1598.jpg IMG_1700.jpg
IMG_1713 IMG_1810 IMG_1947 IMG_2056 IMG_2102
IMG_1713.jpg IMG_1810.jpg IMG_1947.jpg IMG_2056.jpg IMG_2102.jpg
IMG_2415 IMG_2426 IMG_2445 IMG_2558 IMG_2569
IMG_2415.jpg IMG_2426.jpg IMG_2445.jpg IMG_2558.jpg IMG_2569.jpg