งานเลี้ยงรับรองดูษฎี และผู้รับเข็มเกียรติคุณ

IMG_1034 IMG_1061 IMG_1083 IMG_1234 IMG_1240
IMG_1034.jpg IMG_1061.jpg IMG_1083.jpg IMG_1234.jpg IMG_1240.jpg
IMG_1307 IMG_1353 IMG_1438    
IMG_1307.jpg IMG_1353.jpg IMG_1438.jpg